Parlament w Wielkiej Brytanii uchwalił Ustawę o Pojazdach Autonomicznych i Elektrycznych (Autonomous and Electric Vehicles Act – AEV Act)

0

Ustawa ta stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza, zmniejszenia korków, zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i stworzenia tysięcy miejsc pracy na Wyspach. Głównym celem AEV Act jest rozbudowa krajowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz uregulowanie kwestii ubezpieczenia pojazdów samosterujących. Ustawa przyznaje rządowi nowe uprawnienia w zakresie uruchamiania punktów ładowania przy autostradach i umożliwia burmistrzom składanie wniosków o instalowanie ładowarek EV do dużych sprzedawców paliw oraz stacji serwisowych zlokalizowanych przy autostradach. W konsekwencji takiego żądania, stacje benzynowe oraz punkty obsługi będą musiały zostać wyposażone w infrastrukturę ładowania EV.